W tej zakładce prezentujem niektóre prace zaliczeniowe uczennic. Egzamin polega na przygotowaniu modelki do sesji zdjęciowej.